Người trẻ du học, rẽ lối riêng để tìm cơ hội

Người trẻ du học - rẽ lối riêng để tìm cơ hội Lựa chọn ngành học mang tính đón đầu tương lai, người trẻ Việt tạo ra những thành tựu khác biệt. Hơn 10 năm trôi qua, thế giới đã trở thành một nơi rất khác biệt và thị trường lao động cũng vậy. Nhiều việc làm mới xuất hiện mà chúng ta …

Đọc thêm