Kỹ năng đặc định (Tokutei Gino -特定技能)

Kỹ năng đặc định (Tokutei Gino -特定技能)   THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC TIẾNG NHẬT N4 Dành cho người lao động tham gia chương trình kĩ năng đặc định ngành điều dưỡng - Kỹ năng đặc định  Được tham gia chương trình lao động tại Nhật KHÔNG MẤT PHÍ hợp đồng 5 năm với mức thu nhập 18 man/tháng có …

Đọc thêm